Jaarverslag in cijfers

Het museum heeft de toekomst. Ondanks de versobering van de overheid maakt het museum nieuwe allianties met de maatschappij om zo een nieuw evenwicht tussen particulier initiatief, overheid en de markt te vinden. Het Van Abbemuseum: een bron van activiteiten, reuring en aantrekkingskracht. Ook in 2014.

Het Van Abbemuseum kan over 2013 een gezond financieel resultaat presenteren. Het museum bezuinigde conform de gemeentelijke opdracht en door strak toezicht op de exploitatielasten, een verhoging van de inkomsten uit verhuur en een blijvend succesvolle werving van subsidies en sponsorgelden, behaalde het museum de gestelde financiele doelstellingen.

Download hier het exploitatieoverzicht.